Protokół odbioru robót budowlanych. Co trzeba wiedzieć?

2020-01-07

Protokół odbioru prac budowlanych to istotny dokument, który potwierdza wykonanie poszczególnych robót. Przy odbiorze prac udział bierze inwestor, wykonawca prac lub też przedstawiciele inwestora. Jeżeli więc mowa o prawidłowym odbiorze prac to osoba ze strony inwestora powinna posiadać niezbędne kwalifikacje zawodowe lub też wiedzę dotyczącą technologii budowlanej. W innym wypadku trudno jest mówić o zgłoszeniu wadliwego wykonania prac. 

Należy pamiętać, że protokół odbioru robót budowlanych to bardzo ważny dokument, który potwierdzi wypełnienie przez firmę budowlaną postanowień zawartych w umowie. Dotyczy to wykonania prac budowlanych na etapie odbioru częściowego oraz końcowego. W przypadku odbioru końcowego podpis złożony na dokumencie stanowi zakończenie procesu budowlanego. Co powinno znaleźć się w protokole odbioru?

1. Data zgłoszenia prac do odbioru

2. Data odbioru

3. Dane osób biorących udział w czynnościach odbioru

4. Informację o dotrzymaniu lub przekroczeniu terminu prac zawartych w umowie

5. Uwagi tyczące się stanu robót

6. Zakres prac, które dotyczą odbioru

Udział komisji złożonej z kilku osób jest niezbędny, ponieważ pozwala na potwierdzenie, czy wszystkie prace wykonano zgodnie z projektem oraz posiadaną wiedzą techniczną. Stwierdzane są także wszelkiego rodzaju wady, które mogłyby wykluczyć użytkowanie budynku. Jeśli podczas sprawdzania stanu inwestycji okaże się, że inwestor złoży odmowę to nie musi on złożyć podpisu o odbiorze prac. Polskie prawo zaleca jednak, aby sporządzić protokół z zawarciem informacji z jakiego powodu doszło do odmowy odbioru. W dokumencie wymieniane są wady wraz z dokładnym ich opisem, a także określony termin na usunięcie usterek. Dopiero wówczas strony przystępują do ponownego spotkania przy kolejnej próbie odbioru. Jeżeli strony doszły do porozumienia i nie wykryto w trakcie kontroli żadnych poważnych uchybień to prace należy uznać za wykonane i odebrane. Skorzystaj z profesjonalnego katalogu firm, aby uniknąć błędów wykonawczych: https://k-bud.pl/katalog-uslug.html

Brak komentarzy

Możliwość komentowania jest wyłączona.