Program „Słoneczne Dachy”: pożyczki na fotowoltaikę dla spółdzielni mieszkaniowych.

2020-03-17

Pilotażowy projekt realizowany w województwie wielkopolskim pokazuje możliwości finansowania instalacji fotowoltaicznych w spółdzielniach oraz wspólnotach mieszkaniowych. Program Słoneczne Dachy zapewni pomoc w formie pożyczki na zakup i montaż fotowoltaiki, kolektorów słonecznych lub pomp ciepła. 

Wsparcie realizowane w województwie wielkopolskim zakłada pomoc w formie pożyczki, która ma pokryć do 100% kosztów kwalifikowanych. Jej spłatę rozłożono na okres maksymalnie 10 lat. Istnieje także możliwość częściowego umorzenia pożyczki, kwota ta nie może przekraczać 800 000 zł. Pomoc obejmie przede wszystkim budynki, które zostaną zmodernizowane z wykluczeniem inwestycji służących rozbudowie już istniejących systemów. Modernizacja ma przysłużyć się wszystkim mieszkańcom, którzy według założeń będą płacić mniej ze względu na obniżone koszty utrzymania budynku ponoszone przez spółdzielnie. 

Wybór fotowoltaiki oraz falownika

Finansowanie w ramach programu „Słoneczne Dachy” zakłada kilka wymogów technicznych w zakresie urządzeń montowanych w budynkach. W przypadku instalacji fotowoltaicznych mówimy o zgodności z normą PN-EN 61216 „Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań naziemnych”, normą PN-EN61646: „Cienkowarstwowe naziemne moduły fotowoltaiczne” bądź też „normami równoważonymi wydanymi przez właściwą jednostkę certyfikującą”. Jeśli chodzi zaś o inwertery to muszą być one zgodne z normą PN-EN 50438 „wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych przeznaczonych do równoległego przyłączenia do sieci”. Określono także minimalny uzysk energii wynoszący 900 kWh z kW w ciągu roku. Wymagań jest jednak więcej, gdyż instalacja musi spełniać badania statyki dachu. Takie badania są konieczne w przypadku montażu fotowoltaiki na dachu płaskim. Niezbędny jest też wybór instalacji PV posiadającej zabezpieczenia antyprzepięciowe oraz odgromowe. Jeżeli moc fotowoltaiki przekracza 6,5 kW, należy uzgodnić jej montaż z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. W chwili zakończenia montażu, taka instalacja jest zgłaszana do komendy powiatowej bądź też miejskiej straży pożarnej (art. 56 ust. 1a – Prawo Budowlane).

Wymagania dla pomp ciepła oraz premia termomodernizacyjna

Jeżeli chodzi o pompy ciepła to tutaj należy spełnić wymogi rozporządzenia Komisji Europejskiej (nr 811/2013) oraz Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2017/1369. Ponadto pompa ciepła musi spełniać wymagania w zakresie efektywności energetycznej (klasa minimum A+). W ramach pilotażowego programu zwiększono także premię termomodernizacyjną dla inwestycji uwzględniających OZE. W takim wypadku inwestor może liczyć na wyższą premię w wysokości do 21% kosztów inwestycji, dotychczas było to zaledwie 16%. Czytaj więcej: instalacje fotowoltaiczne dotacje.

Brak komentarzy

Możliwość komentowania jest wyłączona.