Elektryk radzi: zadbaj o uziom pionowy, otokowy w domu.

2020-02-04

Zabezpieczenie budynku mieszkalnego przed działaniem wyładowań elektrycznych jest koniecznością. O montażu uziomu mówi się niewiele, lecz jest to kluczowy element instalacji elektrycznej oraz odgromowej. Niewielki element znajdujący się w ziemi chroni nasz dom, dlatego też każdy elektryk zaleci wykonanie uziomu. 

Wyładowania atmosferyczne, a uziom

Firmy świadczące usługi elektryczne nie mają wątpliwości o roli, którą odgrywają instalacje ograniczające skutki wyładowań atmosferycznych. Instalacja piorunochronna zapobiega uszkodzeniu urządzeń oraz budynku podczas burzy. W ostatnich latach w wielu rejonach kraju dochodzi do bardzo poważnych zdarzeń wynikających z różnych warunków pogodowych. Burze o dużym nasileniu, zmieniający się klimat przyczyniają się do zwiększenia ryzyka uszkodzenia urządzeń elektrycznych w domu. Uziom to rozwiązanie, które zabezpiecza instalację elektryczną przed skutkami wyładowań atmosferycznych. Dzięki niemu w razie wystąpienia burzy i uderzenia piorunu w budynek, potencjał instalacji zostanie wyrównany. To z kolei chroni elektrykę w budynku nie tylko przed burzą, ale i możliwymi przepięciami w sieci elektroenergetycznej. Nadwyżka energii jest więc odprowadzana z użyciem przewodu uziemiającego do ziemi, gdzie ulega rozproszeniu.

Zbrojenie fundamentów jako uziom

Uziom fundamentowy to rozwiązanie, które elektryk może doradzić już w momencie budowy domu. Takie zabezpieczenie musi być jednak zawarte w projekcie budowlanym, co pozwala na wykorzystanie elementów zbrojenia w fundamentach jako uziomu. Uziom tego typu buduje się z płaskowników z metalu lub też prętów, które są połączone ze sobą przy użyciu zacisków lub spawania. W przypadku płaskowników minimalny przekrój powinien wynosić 30 na 3 mm, natomiast średnica prętów nie może być mniejsza niż 10 mm. Jako że uziom fundamentowy wymaga uwzględnienia jego wykonania w projekcie, lepszą opcją może okazać się stworzenie sztucznego uziomu.

Sztuczny uziom

Wyróżniamy dwa rodzaje uziomu sztucznego: poziomy (otokowy) oraz pionowy (punktowy, szpilkowy). Do uziomu podłącza się nie tylko instalację odgromową, ale również punkt uziemienia (punkt zerowy) dla tablicy z bezpiecznikami. Całość uzupełniają metalowe rury oraz inne elementy położone w głębi ziemi znajdujące się w okolicy ścian budynku. Uziom otokowy z kolei wykonuje się najczęściej z metalowej taśmy (bednarki), która tworzy pierścień naokoło budynku. Element ten wkopywany jest w ziemi na głębokości przynajmniej 0,5 metra i odległości 1 metra od ścian domu. Uziom najłatwiej będzie wykonać w momencie prowadzenia prac przy fundamentach. Jeżeli przegapimy ten moment to firma świadcząca usługi elektryczne będzie miała znacznie więcej pracy. Niekiedy też konieczność wykonania wykopu wokół budynku może prowadzić do uszkodzenia istniejącego usadowienia. Jeszcze innym wariantem zabezpieczenia jest uziom pionowy, składa się on z metalowych prętów lub rur wkopanych na głębokość przynajmniej 2 metrów i odległość 1 metra od ścian budynku. O ilość prętów najlepiej jest zapytać elektryka, który doradzi ich liczbę na podstawie wielkości budynku, a także typu gruntu znajdującego się na działce. Szukasz profesjonalnego wykonawcy? Sprawdź: usługi elektryczne Szczytno.

Materiał do wykonania uziomu oraz podłączenie do instalacji piorunochronnej

Materiałem zalecanym przez elektryków jest używanie wyłącznie stali nierdzewnej, bądź miedzi lub stali z jej dodatkami. Wykluczone jest korzystanie z innych materiałów, które mogą być narażone na działanie wilgoci i tym samym powstawanie korozji. Jeżeli zaś chodzi o podłączenie uziomu do instalacji piorunochronnej to polega ono na użyciu przewodów oraz mocowania do głównej szyny wyrównawczej zlokalizowanej wewnątrz domu. W ten sposób możliwe jest wykonanie stabilnego połączenia wyrównawczego, które zabezpieczy instalację elektryczną oraz sam budynek przed działaniem burzy oraz przepięć w sieci przesyłowej.

Brak komentarzy

Możliwość komentowania jest wyłączona.